Tävla om 15 Rockstar-priser

Ange här en chans att vinna!

Genom att skicka in din information, samtycker du till nedanstående Regelverket

Regelverket

Avancerade villkor- För användning av kampanj websidan: (1) Läs följande villkor om registrering noggrant. Innan du lämnar in en anmälan är du anvisad att läsa och acceptera villkoren. (2) Data registreras och övervakas av Hemberga. (3) Vem kan delta? Den här kampanjen är öppen till alla legalt bosatta i Sverige som är minst 16 år eller äldre dagen de registreras. Den är dock inte till för: 1: Våra anställda, 2: De anställda av en tredje part som är involverade med att hjälpa oss med denna kampanj, och 3: Direkta familjemedlemmar av 1 och 2. Vi kan komma att kräva den information som vi anser vara nödvändig för att validera er behörighet till denna kampanj, inkluderat eventuell ID (pass/körkort) som åldersbevis. (4) Vid inskrivning: Du måste registreras mellan 15onde maj och 31a juli för att ha en chans att vinna. (5) Kampanj: Denna kampanj inkluderar gratis prislottning, vilket kommer att ta plats den 1a augusti. De rekryterade kommer att ha chansen att slumpvist vinna priser. (6) Hur bli man medlem? Besök http://se.rockstarenergy.com/ under kampanj perioden, där kommer du att få följande frågor att besvara: i) Fullständigt namn ii) Din email adress iii) Mobilnummer (7) Prisdetaljer: Första priset innehåller original surfbräda med Rockstars varumärke, en Scosche Rockstar BoomBottle och 2 lådor av Rockstar Energy. Andra och tredje prisen består av en Scosche Rockstar BoomBottle och 2 lådor av Rockstar Energy. Fjärde till femtonde prisen består utav en Scosche Rockstar BoomBuoy och 2 lådor av Rockstar Energy. Vi kommer att meddela vinnarna inom 3 dagar efter att de har blivit tilldelade som vinnare. Vi kommer att kontakta vinnarna genom deras kontaktinformation som de givit vid registreringen. Inom 10 dagar efter att vinnarna fått reda på sin vinst kommer vinsterna att skickat till respektive via post. (8) Man behöver inte köpa något för att få vara med i denna tävling. Men bara 1 registrering per person. (9) Du behöver skicka in din anmälan och får inte använda speciell programvara för att skicka in flera anmälningar. (10) Det finns inga alternativa priser, inte heller kontanter. Vi reserverar rätten att få ersätta priser (och varje del av ett pris) med alternativa priser av samma pris eller högre värde, men endast om vi anser det nödvändigt som resultat av händelse som vi ej kan kontrollera. Utan vårt tillstånd får ingen utom vinnarna själva ta emot sina priser. (11) Vi kan på efter beslut välja att ge priset vidare till en reservkandidat utvald på samma sätt som den ursprungliga vinnaren om den ursprungliga vinnaren inte kan godkännas av lämplighetsskäl eller diskvalificeras under villkor 14 (12) Om vi inte har kommit i kontakt med vinnaren inom en vecka efter att de har blivit informerade om vinsten, kan vi välja att istället ge priset till en reservkandidat. (13) Vi förbehåller oss rättigheten att stänga av, ersätta, variera eller ställa in den här kampanjen eller förändra villkoren om vi anser att det är absolut nödvändigt p g a händelser utom vår rimliga kontroll. Om detta skulle inträffa kommer vi göra allt vi kan för att minimera de problem som kan uppståd. (14) Vi kan diskvalificera alla deltagare som 1) bryter mot något av dessa villkor eller 2) på annat sätt underminerar tävlingens integritet. (15) Våra beslut är slutgiltiga vad gäller alla aspekter av den här kampanjen. (16). Inom lagens råmärken kommer vi inte att vara ansvariga för 1) Din oförmåga att delta i kampanjen p g a din telefon eller datanätverk, 2) Din oförmåga att delta i kampanjen p g a tekniska problem med vår websida, eller 3) varje förlust, skada eller personskada som vinnaren kan förorsaka i samband med att priserna har tagits emot (17) Vi kommer använda den personinformation som du skickar till oss i samband med kampanjen (inclusive att dela denna med vår partner A.G.BARR p.l.c. som distribuerar Rockstar). Vi föreställer oss att vinnaren kan engagera sig kring priserna genom att dela media, bilder och innehåll på sociala medier. Vi kan använda (och tillåta A.G.BARR p.l.c. att använda) allt sådant innehåll på media vilken används för att marknadsföra varumärket Rockstar. Vi kommer inte att använda någon sorts personlig information tillhandahållen eller på annat sätt mottagen i samband med den här kampanjen för andra syften utan tillstånd. Vi kommer radera kopior av ID skickat in av tävlingsdeltagare efter att vi har genomfört vår lämplighetskontroll. (18) Det kan krävas av vinnare att delta i obetald PR i rimlig omfattning i samband med tävlingen. (19) Adresserat kuvert, tydligt märkt med "Marketing Department", med information om frågan till: Hemberga Dryckesgrossisten AB, Södra Hamnvägen 3, hus G, 115 41 Stockholm (20) Tävlingsvillkoren kommer att tolkas enligt svensk lag och tvister kommer enbart avgöras i svenska domstolar.